YaST: Ağ Yöneticisi

Ağ Yöneticisi, OpenSUSE’nin kendi ağ yapılandırma yazılımı olan “Wicked” hizmetini yönlendirebilmeye yarayan bir modüldür. Bu modül aracılığı ile “Wicked” hizmeti veyahut yerine güçlü bir alternatifi olan “Network Manager” hizmeti aktifleştirilebilir.

Ağ Ayarları modülünü ortalama bir kullanıcının en çok ihtiyaç duyacağı bir modül değildir. Kullanmayı gerektiren muhtemel senaryo masaüstü kullanıcıları için şöyledir: Henüz yeni kurulum yapılmıştır ve masaüstü ortamında ağ ayarlarına dair hiçbir iz yoktur. Kullanıcı sistemin her tarafını incelese de bir türlü ilgili arayüze ulaşamaz. Bu durumun nedeni “Network Manager” hizmetinin kapalı olmasıdır ve YaST’a aksi bir ayar belirtilmedikçe “Wicked” hizmetini kullanmaya devam edecektir.

Ağ Yöneticisi modülüne Sistem sekmesi altında “Network Settings” olarak erişilebilir.

Modül ismi Türkçeleştirilmemiş olmasına rağmen modülün içeriği büyük oranda Türkçedir.

İlk sekme olan “Genel Seçenekler” sekmesi altında “Network Manager” hizmetini aktifleştirmek için gereken “Ağ Hazırlama Metodu” olarak görünmektedir. Eğer “Network Manager” seçeneği aktifleştirilmişse YaST önce kullanıcıyı uyaracak, sonra da bu sekmeye yönlendirecektir. Eğer “Wicked” seçeneği aktifleştirilmişse ikinci sekme olan “Genel Görünüm” açılacaktır. Ağ Hazırlama Metodu altında üç seçenek vardır:

Network Services Disabled: Bütün ağ hizmetlerini devre dışı bırakır. “NetworkManager Service” seçeneği ile karıştırmayınız.

NetworkManager seçeneğini seçtiğinizde size şöyle bir uyarı ekranı görünecek:

Çeviri:
“Programcık Gerekli
Network Manager masaüstü programcıklarıyla kontrol edilir.
(KDE için Plasma gereci, Gnome nm-applet)
Bunların çalıştığından emin olun, eğer değilse elle başlatın.”

Çok yüksek bir ihtimal Ağ Yöneticisi programcığı “Tamam” kutucuğuna tıkladığınız andan itibaren çalışmış olacak. Çalışmamasının bir nedeni NetworkManager hizmetinin gerçekten çalıştırılmamış olmasıdır. Komut sistemi üzerinden elle çalıştırmayı deneyebilirsiniz:

sudo systemctl enable --now NetworkManager

Diğer sekme olan “Genel Görünüm” Wicked servisinin nasıl yapılandırıldığı hakkında bilgiler verir.

Bu sayfada sisteminizdeki ağ donanımlarını görebilirsiniz. Görüntüsü alınan sistemde bir adet kablosuz, bir adet kablolu donanım bulunmaktadır. Düzenle diyerek yapılandırabilir, Ekle diyerek de yeni bir donanım tanımlayabilirsiniz.

Assign Hostname to Loopback IP: Ana makine adını geri döngü (loopback) IP’sine atar
Ad sunucusu; DNS’in karşılığıdır.

Üçüncü sekme makine ismi ve DNS yapılandırmaları hakkında seçenekler sunar.

Default IPv4 Gateway: Öntanımlı IPv4 ağ geçiti
Default IPv6 Gateway: Öntanımlı IPv6 ağ geçiti
Enable IPv4 Forwarding: IPv4 yönlendirmesini etkinleştir
Enable IPv6 Forwarding: IPv6 yönlendirmesini etkinleştir

Ayrıca bkz – KDE:Ağ Bağlantıları

Yararlanılan kaynak: OpenSUSE Türkiye Forumu