YaST: Güvenlik Duvarı

Güvenlik Duvarı modülü, sisteminizin güvenlik duvarı vazifesini üstlenen “Firewalld” servisine erişebileceği bir araçtır. Bu modüle “Güvenlik ve Kullanıcılar” sekmesi altından erişebilirsiniz.

Öncelikle sizi şöyle bir pencere karşılayacak:

After writing configuration: “Kabul et” butonuna bastıktan sonra ne yapılacağını belirler. Seçenekler:
Stop: Servisi durdurur
Restart: Servisi durdurup tekrar çalıştırır, bu esnada yapılandırma yeniden yüklenmiş olur.
Reload: Yapılandırmayı tekrar yükler, “Firewalld” hizmeti kesintiye uğramaz.
Keep Current State: Siz hizmeti elle yeniden başlatmadığınız sürece veya sisteminizi yeniden başlatmadıkça mevcut durumu korur.
After reboot: Sisteminizin bir sonraki açılışında “Firewalld” hizmetinin devreye giriş girmeyeceğini belirler.
Start on boot: Açılışta başlat
Do not start: Başlatma

İlk sekme olan “Başlangıç”ta güvenlik duvarı yapılandırmasının ne zaman aktifleştirileceği ve güvenlik duvarı hizmetinin açılışta yüklenip yüklenmeyeceğine dair ayarlar bulunmakta.

Üstteki pencere “Özel…” butonuna tıklanarak açılır.
Interfaces: Arayüzler

Burada kastedilen arayüz, işletim sisteminin ağ donanımlarıyla bağlantıyı kuran minik dosyalardır. Büyük olasılıkla openSUSE’nizde bu arayüzler şu şekilde belirlenmiştir:

wlan0Kablosuz ağ arayüzü
eth0Kablolu ağ arayüzü
loBilgisayarın kendisine bağlanan ağ arayüzü
Arayüzler değişebilir. Emin olmak için komut satırından “nmcli” komutunu çalıştırarak arayüzlerin tam listesini alabilirsiniz.

Yukarıda gösterilen kutucuk kısmından belli ağ arayüzüne belli başlı kurallar atayabilirsiniz. Her “Bölge/Zone”, belli bir kurallar bütüne karşılık gelmektedir. Bu kurallar bütünlerini “Zone” sekmesi altında düzenleyebilirsiniz.

Bu sayfada belirlenmiş bölgelerin tamamını görebilirsiniz. İsimleri önemli değildir, bunlar önerildikleri kullanım alanlarına göre isimlendirilmiştir ancak istediğimiz gibi düzenleyebildiğimiz için (ve ortalama bir kullanıcının değiştirmesi gereken çok ayar olmadığı için) isimlerinin pek de bir önemi yoktur. Eğer istenirse “Set As Default” butonu ile beraber istenilen bölge varsayılan kabul edilebilir.

Eğer niyetimiz sadece belli bir hizmete izin vermek ise bu ayarlara fazla dokunmadan “Zones” sekmesi altındaki “Public” sekmesine geçebilirsiniz.

Known: Bilinen
Allowed: İzin verilen
Add: Ekle
Add All: Hepsini ekle
Remove: Kaldır
Remove All: Hepsini kaldır

Bu sekmede sol kutucukta henüz izin verilmemiş ağ servisleri, sağ kutucukta ise izin verilmiş ağ servisleri sıralanmaktadır. Ortadaki kutucukların gösterdiği gibi izin verilmemiş servisler sağa eklenebilir, izin verilmiş servisler ise sola taşınabilir.


Yararlanılan kaynaklar: OpenSUSE Türkiye Forumu

Ayrıca bkz: OpenSUSE İngilizce Wikisi