Baloo KDE'nin dosya tarama ve arama sistemidir. KDE'nin aramayla ilgili olan her yerinde aktif çalışır, örneğin "Uygulama Menüsünde", "Ara" isimli plamoidden ve Alt + F2 ile açılan kutucuktan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Dosyaların ismine göre bir veritabanı oluşturduğu gibi, dosyaların içeriğine dair de dizinleme yapar. Mesela, Tevfik Fikret'in "Sis" şiirini sisteminizde kaydettiniz, birden şiirin adı aklına gelmedi ama dizeler aklınızdan geçiyor. Açın, arama kutucuğunu yazın "Sarmış yine âfâkını bir dûd-ı munannid, Bir zulmet-i beyzâ ki peyâpey mütezâyid." diye. Bir bakmışsınız karşınızda "Sis" dosyası duruyor. Bu yüzden ne olursa olsun bence kullanılabilir.

Arayüz ile yapılandırmak isterseniz, KDE Sistem Ayarlarında "Çalışma Alanı > Arama" kutusu altında yapılandırabilirsiniz.

Resim

Ancak Baloo'nun yeteneklerine ve yapısına kıyasla bence oldukça kısır bir arayüz bu.

Balooctl

Komut satırı üzerinde kullanabileceğimiz bir komut olan Balooctl, Baloo hakkında fikir verir ve yönetmek için bazı komutlar sunar.

Kod: Tümünü seç

balooctl status
Baloo'nun şu anki durumunu gösterir. Örnek çıktı:

Resim

Kod: Tümünü seç

balooctl restart
balooctl stop
balooctl start
Sırayla; Baloo'yu yeniden başlatır, durdurur ve başlatır.

Kod: Tümünü seç

balooctl disable
balooctl enable
Sırayla, Baloo'yu bir daha çalışmayacak şekilde devre bırakır ve yeniden çalışacak şekilde başlatır.

Kod: Tümünü seç

balooctl suspend
Baloo'yu beklemeye alır.

Kod: Tümünü seç

balooctl index dosya
Örnek kullanım:

Kod: Tümünü seç

balooctl index /home/opensuseturkiye/Masaüstü/aylıkaidat.txt
Baloo'yu veritabanına alması için bir dosyayı işaret eder.

Kod: Tümünü seç

balooctl clear dosya
Veritabanına alınmış belirli bir dosyayı unutması için işaret eder.

Baloofilerc dosyayı

Ev dizininde bulunan baloofilerc dosyası, Baloo'yu yapılandırmak üzere kullanılan bir betik dosyası. Ev dizini altında bulunan .config klasörünün altında bulunur. ".config" dizini gizli dosya olduğu için dosya tarayıcısı ile görmeniz mümkün değil, ancak F8 tuşuna basarak ile gizli dosyaları görünür yapabilirsiniz. (Aynı zamanda gizli dosyaları kaldırabilirsiniz de)

Not: Düzenleme yaparken satır silmezseniz ve eşittir işaretinin kendisiyle beraber sol tarafına dokunmasanız daha faydalı olur.

Tam yolu: (ev dizini)/.config/baloofilerc

Konsol üzerinde Kate ile açmak için:

Kod: Tümünü seç

kate ~/.config/baloofilerc
Konsol üzerinde Nano ile açmak için:

Kod: Tümünü seç

nano ~/.config/baloofilerc
İçerik olarak şöyle görünür:
Resim

Kod: Tümünü seç

Indexing-Enabled
"true" ya da "false" değeri alır. "true" ise Baloo çalışır, "false" ise çalışmaz.

Kod: Tümünü seç

exclude filters
Eşittir işaretinin öbür tarafındaki dosyalar baloo tarafından gözardı edilecektir.

Kod: Tümünü seç

first run
"true" ya da "false" değeri alır, eğer "true"ya ayarlanırsa baloo daha önce hiç çalışmamış gibi sıfırdan veritabanına dosyaları alacaktır. "false" değerine ayarlamanızı, eğer baloo'da bir sorun varsa ancak "true" değerine ayarlamayı tavsiye ederim.

Kod: Tümünü seç

exclude folders[$e]
Eşittir değerinin öbür tarafındaki klasörler baloo tarafından gözardı edilecektir.

Kod: Tümünü seç

folders[$e]
Eşittir değerinin öbür tarafındaki klasörler baloo tarafından veritabanına alınacaktır. Öntanımlı değer ev dizinini işaret eden "$HOME"dur. Ben "$HOME/Belgeler" olarak ayarlıyorum, zira bütün ev dizininin veritabanına alınmasındansa gerekli belgelerin veritabanına alınması sistemi çok daha az yoruyor.

Kod: Tümünü seç

only basic indexing

"true" ya da "false" değeri alır. Eğer "true" olarak ayarlanırsa baloo dosyaların içeriğine değil sadece ismini kaydeder, eğer bu şekilde kullanılırsa hem alandan hem de işlemciden tasarruf edilebilir ancak baloonun dosyaların içeriğine göre arama yeteneği kaybolur.

Kod: Tümünü seç

index hidden folders
Bu değeri kendiniz dosyanın en altına ekleyebilirsiniz. "true" olarak ayarlanırsa gizli dosyaları da taramaya başlar, en iyisi "false'da" tutmak.

Sorun: Baloo çok fazla sistemi yoruyor.
Çözüm 0: Veritabanını tazelemek için "first run" seçeneğini "true" yapın.
Çözüm 1: Bütün ev dizinini veritabanına almak yerine belli bir klasörü taramaya yönlendirin "baloofilerc'deki" "folders[$e]" değerini yalnızca belirli klasörleri gösterin.
Çözüm 2: Baloo'yu dosyanın içeriğini taramayacak şekilde yapılandırın. (baloofilectl'deki "only basic indexing" seçeneğini "true" yapmayı düşünebilirsiniz.

Kaynakça: https://community.kde.org/Baloo
Çözüm 3: Baloo'yu kapatın. ( balooctl stop && balooctl disable )