KDE: Baloo Rehberi

Baloo KDE’nin dosya tarama ve arama sistemidir. KDE’nin aramayla ilgili olan her yerinde aktif çalışır, örneğin “Uygulama Menüsünde”, “Ara” isimli plamoidden ve Alt + F2 ile açılan kutucuktan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Dosyaların ismine göre bir veritabanı oluşturduğu gibi, dosyaların içeriğine dair de dizinleme yapar. Mesela, Tevfik Fikret’in “Sis” şiirini sisteminizde kaydettiniz ve daha sonra şiirin adını unutmanıza rağmen dizeler aklınızdan geçiyor. Açın, arama kutucuğuna şiirden bir dize yazın. Karşınızda “Sis” dosyasının durduğunu göreceksiniz. Bu yüzden kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz.

Arayüz ile yapılandırmak isterseniz, KDE Sistem Ayarlarında “Çalışma Alanı > Arama” kutusu altında yapılandırabilirsiniz.

Balooctl

Komut satırı üzerinde kullanabileceğimiz bir komut olan Balooctl, Baloo hakkında fikir verir ve yönetmek için bazı komutlar sunar.

balooctl status

Baloo’nun şu anki durumunu gösterir. Örnek çıktı:

balooctl restart
balooctl stop
balooctl start

Sırayla; Baloo’yu yeniden başlatır, durdurur ve başlatır.

balooctl disable
balooctl enable

Sırayla, Baloo’yu bir daha çalışmayacak şekilde devre bırakır ve yeniden çalışacak şekilde başlatır.

balooctl suspend

Baloo’yu beklemeye alır.

balooctl index dosya

Örnek kullanım:

balooctl index /home/opensuseturkiye/Masaüstü/aylıkaidat.txt

Baloo’yu veritabanına alması için bir dosyayı işaret eder.

balooctl clear dosya

Veritabanına alınmış belirli bir dosyayı unutması için işaret eder.

Baloofilerc dosyası

Ev dizininde bulunan baloofilerc dosyası, Baloo’yu yapılandırmak üzere kullanılan bir betik dosyası. Ev dizini altında bulunan .config klasörünün altında bulunur. “.config” dizini gizli dosya olduğu için dosya tarayıcısı ile görmeniz mümkün değil, ancak F8 tuşuna basarak gizli dosyaları görünür yapabilirsiniz. (Aynı zamanda gizli dosyaları kaldırabilirsiniz de)

Not: Düzenleme yaparken satır silmezseniz ve eşittir işaretinin kendisiyle beraber sol tarafına dokunmasanız daha faydalı olur.

Tam yolu: (ev dizini)/.config/baloofilerc

Konsol üzerinde Kate ile açmak için:

kate ~/.config/baloofilerc

Konsol üzerinde Nano ile açmak için:

nano ~/.config/baloofilerc

İçerik olarak şöyle görünür:

Indexing-Enabled

(“true” ya da “false” değeri alır. “true” ise Baloo çalışır, “false” ise çalışmaz.)

exclude filters

(Eşittir işaretinin öbür tarafındaki dosyalar Baloo tarafından gözardı edilecektir.)

first run

(“true” ya da “false” değeri alır, eğer “true”ya ayarlanırsa Baloo daha önce hiç çalışmamış gibi sıfırdan veritabanına dosyaları alacaktır. “false” değerine ayarlamanızı, eğer Baloo’da bir sorun varsa “true” değerine ayarlamanız tavsiye edilir.)

exclude folders[$e]

(Eşittir değerinin öbür tarafındaki klasörler Baloo tarafından gözardı edilecektir.)

folders[$e]

(Eşittir değerinin öbür tarafındaki klasörler Baloo tarafından veri tabanına alınacaktır. Öntanımlı değer ev dizinini işaret eden “$HOME”dur. “$HOME/Belgeler” olarak ayarlanması tavsiye edilir çünkü bütün ev dizininin alınmasındansa gerekli belgelerin veritabanına alınması sistemi daha az yoruyor.)

only basic indexing

(“true” ya da “false” değeri alır. Eğer “true” olarak ayarlanırsa Baloo dosyaların içeriğine kaydetmez sadece ismini kaydeder, bu şekilde kullanılırsa hem alandan hem de işlemciden tasarruf edilebilir ancak Baloo’nun dosyaların içeriğine göre arama yeteneği kaybolur.)

index hidden folders

(Bu değeri kendiniz dosyanın en altına ekleyebilirsiniz. “true” olarak ayarlanırsa gizli dosyaları da taramaya başlar, en iyisi “false” olarak tutmak.)

Sorun: Baloo çok fazla sistemi yoruyor.
Çözüm 0: Veritabanını tazelemek için “first run” seçeneğini “true” yapın.
Çözüm 1: Bütün ev dizinini veritabanına almak yerine belli bir klasörü taramaya yönlendirin “baloofilerc’deki” “folders[$e]” değerini yalnızca belirli klasörleri gösterin.
Çözüm 2: Baloo’yu dosyanın içeriğini taramayacak şekilde yapılandırın. (baloofilectl’deki “only basic indexing” seçeneğini “true” yapmayı düşünebilirsiniz. Çözüm 3: Baloo’yu kapatın ( balooctl stop && balooctl disable )

Kaynakça: https://community.kde.org/Baloo